Проходження акредитаційної експертизи за ОПП “Соціальна робота” спеціальності 231 Соціальна робота.

Наш інститут пройшов акредитаційну експертизу та отримав Сертифікат про акредитацію Освітньо- професійної програми “Соціальна робота” за спеціальністю 231 Соціальна робота.