Запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

Відповідно до Закону України «Про освіту» булінг (цькування) – це дії або бездіяльність учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

 • систематичність (повторюваність) діяння;
 • наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
 • дії кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Булінг може мати наступні форми:

 • словесну (вербальну) – образливі висловлювання (щодо зовнішнього вигляду, релігійної або расової приналежності, національності тощо);
 • фізичну – будь-яке фізичне насилля, яке заподіює біль або тілесні ушкодження, псування особистих речей;
 • соціальну (емоційну) – залякування, відмова від спілкування, ігнорування, бойкот;
 • електронну (кібербулінг) – приниження, розповсюдження чуток та образливих коментарів з використанням електронної пошти, мобільних телефонів, гаджетів та сайтів соціальних мереж

Що можна зробити, щоб зупинити явища булінгу в студентському середовищі:

 • виховувати здорові стосунки у групі;
 • не залишатися байдужими;
 • сприймати людину такою, яка вона є;
 • розуміти, що соціальний стан, фізичні вади, расова або релігійна приналежність не є приводом для цькування;
 • особистим прикладом демонструвати, що ви не підтримуєте явище булінгу;
 • поважати думки та погляди інших;
 • виявляти доброзичливість, милосердність, повагу до інших,
 • поважати право кожного бути самим собою,
 • виявляти готовність до примирення та визнавати свої помилки.

Нормативно – правова база:

1. Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

3. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

4. Лист МОН України № 1/11-881 від 29.01.19 “Про рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”.

Корисні посилання щодо теми антибулінгу:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu

https://www.stopbullying.com.ua/

Телефони довіри:

1. Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;

2. Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;

3. Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;

4. Єдиний контакт-центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103 (цілодобово і безкоштовно в межах України);

5. Національна поліція України 102.

Булінг (цькування) – дії учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному чи сексуальному насильстві. Такі дії вчиняються стосовно дитини чи дитиною стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого може бути заподіяна шкода психічному чи фізичному здоров’ю потерпілого. Булінг може здійснюватись також із застосуванням засобів електронних комунікацій. 

Список літератури

1. Кормило О. Явище булінгу в освітньому просторі. Проблеми гуманітарних наук / Сер. «Психологія». – 2015. – Вип. 35. – С. 174–187 – Режим доступу: http://visnyk-international.uzhnu.edu.ua/article/view/2218-5348.2019.2%2818%29.48-59

2. Цюман Т.П., Бойчук Н.І. Кодекс безпечного освітнього середовища: метод. посіб. / за заг. ред. Т.П. Цюман. – К. – 2018. – 56 с. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/21kbos.pdf

3. Король А. Причини та наслідки явища булінгу / А. Король // Відновне правосуддя України. – 2009. – №1-2 (13). – С. 84-93 – Режим доступу: http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/13

4. Bandura А. Sociocognitive self-regulatory mechanisms governing transgressive behavior – [Електронний ресурс] / Bandura А., Caprara G.V., Barbaranelli C., Pastorelli C., Regalia C. // Journal of Personality and Social Psychology. – 801. – 2001. – 125-135 – Режим доступу: http://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura2001JPSP.pdf

5. Луценко О.Л., Ткачук К.Є. Булінг по-дорослому”: психологічні особливості жертв цькування у педагогічному середовищі / О.Л. Луценко, К.Є. Ткачук // Практична психологія та соціальна робота: Науково-практичний освітньо-методичний журнал. – К.: компанія “Социс”, 2013. – № 11. – С. 43 – 49 – Режим доступу: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/9939

6. Алексеєнко Т.Ф. Явища мобінгу та булінгу в стосунках групи і особистості / Т.Ф. Алексеєнко // Шлях освіти: наук-.метод. журн. – К.: Педагогічна преса, 2012. – № 2. – С. 12 – 16 – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Analituchnuy_visnuk_2016-3.pdf

7. Лушпай Л. І. Булінг як соціально-педагогічна проблема та шляхи її вирішення (на прикладі досвіду середніх загальноосвітніх шкіл Великої Британії). – Київ, 2010. – С. 126–131 – Режим доступу: https://eprints.oa.edu.ua/761/1/buling.pdf

8. Опольська Н. Булінг: юридичний склад адміністративного проступку / Н. Опольська // Підприємництво, господарство і право: науково-практичний господарсько-правовий журнал – Київ, 2019  – №10 – с. 101-106 – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/10/18.pdf

 11. Падучак О. Булінг — стоп! Аналіз першого року реалізації Закону щодо протидії булінгу / О. Падучак  // Юридична газета online: всеукраїнське щотижневе професійне юридичне видання  – Київ, 2020 – №1 від 21 січня 2020 – Режим доступу: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/buling–stop-analiz-pershogo-roku-realizaciyi-zakonu-shchodo-protidiyi-bulingu.html

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Придніпровському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП»