Правила прийому 2024

Таблиця 6  Перелік акредитованих освітніх програм та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 7. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту

Таблиця 8. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття освітнього ступеню магістра

Таблиця 9. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеню бакалавра, магістра (медичного, фармацевтичного спрямування)

Таблиця 10. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення)

Додаток 2. Таблиці відокремлених структурних підрозділів

Додаток 3. Порядок прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/ або стабільний освітній процес в 2024 році

Додаток 4. Порядок оформлення та оцінювання мотиваційних листів

Наказ про Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» в 2024 році

Положення про Приймальну комісію


Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Приватному акціонерному товаристві “Міжрегіональна Академія управління персоналом” у 2023 році

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої та фахової передвищої освіти у відокремлених структурних підрозділах Приватного акціонерного товариства “Міжрегіональна Академія управління персоналом” у 2023 році