Інспектор з кадрів є самостійним підрозділом Кременчуцького інституту «Університет імені Альфреда Нобеля» , який підпорядковується директору.

 Метою діяльності є:

– забезпечення інституту кваліфікованими працівниками, у т.ч. науково-педагогічними кадрами для організації освітньої наукової, управлінської та фінансово-господарської діяльності інституту.

Основним завданням є:

–  забезпечення інституту працівниками необхідних професій, спеціальностей і кваліфікацій у відповідності з рівнем і профілем одержаної ними підготовки і ділових якостей;

–   організація робіт щодо атестації та підвищення професійного рівня НПП та керівників структурних підрозділів, спеціалістів, інших працівників інституту, надання роз`яснення і консультацій щодо покращення роботи в інституті та розвитку персоналу;

–    здійснення заходів з дотримання працівниками трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку;

–      оперативний облік та інші завдання з кадрів;

–      зберігання та архівування документів з особового складу.

Контактні дані: 

    м. Кременчук, проспект Свободи, 79;

    тел. 5-38-50, додатковий 215;

    каб. 1211