Освітньо-професійна програма “Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська за спеціальністю 035 філологія (бакалавр)

Стандарт вищої освіти за спеціальністю “Філологія” галузі знань” Гуманітарні науки”для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

НАКАЗ Міністерства освіти і науки України “”Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти” від 28.05.2021 р. №593