Освітньо-професійна програма “Економіка” за Спеціальністю 051 Економіка

Стандарт вищої освіти за спеціальністю “Економіка” галузі знань “Соціальні та поведінкові науки” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

НАКАЗ Міністерства освіти і науки України “”Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти” від 28.05.2021 р. №593