В інституті для організації навчального процесу введено в дію комп’ютерні класи, обладнані сучасними комп’ютерами, мультимедійними проекторами та необмеженим доступом до мережі Internet. Сучасне програмне забезпечення дозволяє повністю забезпечити вимоги до навчального процесу.

Класи використовуються не тільки під час навчального процесу. Студенти мають можливість у вільний від аудиторних занять час користуватися комп’ютерами для виконання завдань викладачів, вільного доступу до мережі Internet.