Співпраця із Інститутом економіки промисловості НАН України

Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу МАУП у межах реалізації міжнародного освітньо-наукового проєкту «Territory of innovations: best practices for sustainable development at the local level» долучається до співорганізації Міжнародної наукової конференції.