Вступайте до аспірантури в МАУП!

Міжрегіональна Академія управління персоналом запрошує вас продовжити навчання в аспірантурі на денній або заочній формах навчання для здобуття ступеня доктора філософії (PhD)