На кафедрі Економічного проектування та маркетингу відбулося чергове засідання робочої групи ОПП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня в режимі он-лайн на базі платформи Zoom. Учасники робочої групи актуалізували зміни у системі вищої освіти. Під час зустрічі був обговорений сучасний стан процесу підготовки здобувачів вищої освіти за ОПП «Маркетинг». Учасники засідання обмінялись думками щодо відповідності наповнення освітнього процесу, обговорили результати опитування відносно пропозицій по удосконаленню освітньої програми та обговорили питання підвищення конкурентоспроможності випускників спеціальності 075 «Маркетинг» на сучасному ринку праці.

За підсумками обговорення було складено план роботи на 2023-2024 навчальний рік, а також, сформовано пропозиції щодо організації і проведення заходів, спрямованих на посилення практичної компоненти фахової підготовки здобувачів спеціальності. За результатами засідання було прийнято рішення про відповідне корегування ОПП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня Придніпровського інституту МАУП з метою приведення її у відповідність поточним вимогам ринку праці.