15 березня 2023 року було підписано Меморандум про співпрацю між Придніпровським інститутом ПрАТ «ВНЗ «МАУП» та Всеукраїнською громадською організацією “Спілка Автоматизаторів Бізнесу”

В сучасних умовах йде розбудова інформаційного суспільства, росте ІТ-складова бізнесу, є все більша потреба в ефективних, висококваліфікованих, потрібних в різних галузях економіки кадрах. Задача створення умов для підготовки фахівців, що володіють сучасними знаннями та технологіями, і вмінням їх реального застосування, є актуальною і пріоритетною.

Меморандум покликаний сприяти поліпшенню якості викладання у нашому навчальному закладі на основі застосування сучасних програмних продуктів. Для досягнення цієї мети САБ надає Інституту програмне забезпечення та методичні матеріали на пільгових умовах, а також забезпечує методичну, консультаційну та інформаційну підтримку по програмам автоматизації бізнесу.

Меморандум призваний сприяти підвищенню ефективності застосування нових технологій в навчанні, підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів в інноваційній економіці та забезпечувати використання сучасних програмних продуктів і навчально-методичних матеріалів, їх використання, а також створення належних умов для навчання й атестації (сертифікації) студентів та викладачів Інстиуту.