На кафедрі економічного проектування та маркетингу Придніпровського
інституту ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» відповідно
до затвердженого графіку на платформі Zoom відбувся прилюдний захист
кваліфікаційних робіт на здобуття освітньо-професійного рівня «магістр»
здобувачів спеціальності 051 Економіка, спеціалізація «Управління персоналом
та економіка праці». Екзаменаційна комісія заслухала доповіді здобувачів та їх
відповіді на задані питання. На підставі проведеного захисту та успішного
виконання відповідної освітньої програми комісією було прийнято рішення про
присвоєння здобувачам ступеня «магістр» за спеціалізацією «Управління
персоналом та економіка праці»