Дуже важливо, коли практичні здобутки співпадають з науковими інтересами та доповнюють один одного. Підтвердженням цього стала участь студентів та викладачів Придніпровського інституту МАУП у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Благодійність і волонтерство як фактор соціальної роботи в Україні» (15 березня 2024 р., м. Яготин). Зокрема, здобувач вищої освіти за спеціальністю «Соціальна робота» Токар Альбіна, яка з перших днів війни активно займається волонтерською діяльністю,  виступила з доповіддю «Можливості та перспективи створення структур підтримки для волонтерів у галузі соціальної роботи» (науковий керівник к.е.н., доцент Єфременко А.Г.), і з власного досвіду ознайомила учасників конференції про стан, проблеми та перспективи розвитку волонтерства в Україні. Бажаємо юним науковцям не зупинятись на досягнутому і надалі впроваджувати наукові здобутки в практичну діяльність та життя!