Освітньо-професійна програма “Соціальна робота” за спеціальністю 231 Соціальна робота

Навчальний план ОПП “Соціальна робота”

Рецензія на ОПП

Рецензія на ОПП

Рецензія на ОПП

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

НАКАЗ Міністерства освіти і науки України “”Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти” від 28.05.2021 р. №593

Проходження акредитаційної експертизи за ОПП “Соціальна робота” спеціальності 231 Соціальна робота.