1.    Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного a6o регіонального замовлення, передбачених у пункті 1 розділу IX цих Правил.
2.    Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста) (крім спеціальностей 081 «Право»).
3.    Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу IX цих Правил.
У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб впродовж десяти календарних днів від дати початку навчання укладається договір між Академією та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе a6o для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо ïï оплати. У разі відмови від укладання договору у встановлений у цьому абзаці термін, цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором між Академією та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе a6o для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо ïï оплати.