Центр гендерної освіти Кременчуцького інституту ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» виник на базі кафедри соціальної роботи та мовної підготовки.

Метою центру є впровадження гендерних підходів та ідей ґендерної рівності у процесі науково-педагогічної та навчально-виховної діяльності інституту.

Основними напрямками роботи центру є:

–     формування у викладачів та студентів різних спеціальностей ґендерної компетентності;

–     формування ґендернозбалансованого середовища в інституті;

–     врахування ґендерного компоненту у науково-педагогічній та навчально-виховній діяльності інституту;

–     приділення особливої уваги професійній підготовці соціальних робітників як фахівців, які володіють знаннями про основи гендерних відносин у сучасному суспільстві та закономірності їх конструктивного становлення на різних рівнях міжособистісної взаємодії в усіх сферах життєдіяльності суспільства;

–     мотивування викладачів та студентів до ґендерної самоосвіти;

–     науково-методична допомога викладачам при розкритті гендерної тематики у професійній діяльності.

Контакти:
м. Кременчук, просп. Свободи, 79

Керівниця ҐЦ: Олексієнко Лариса Анатоліївна

Тел.: (067) 943 11 51

E-mail:  [email protected]