1.    Порядок роботи приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 17.00 год. Обідня перерва з 13.00 год. до 13.30 год.

2.    Прийом заяв i документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в строки наведені в таблиці 1.

3.    Прийом заяв i документів, фахові випробування, що проводить Міжрегіональна Академія управління персоналом, конкурсний відбір та зарахування (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) на навчання вступників на основі освітньо—кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра на другий a6o третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) та на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра та OKP спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) проводиться в строки наведені в таблиці 1.

4.    Прийом заяв i документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) на навчання для здобуття ступеня магістра проводиться в строки наведені в таблиці 2.

Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту розпочинається 27 червня та закінчується 17.00 18 липня.

Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться у період з 10 серпня до 17 серпня за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти.

Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться у період з 07 вересня до 10 вересня за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти.

5.    Додатковий прийом заяв i документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) на навчання на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти, освітньо—кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра та на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра та OKP спеціаліста для здобуття ступеня магістра проводиться в строки наведені в таблиці 3.

6.    Прийом заяв i документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) вступників на основі повної загальної середньої освіти, на основі OKP молодшого спеціаліста, освітньо- професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, на перший курс (зі скороченим терміном навчання) для здобуття ступеня бакалавра та на основі ступеня вищої освіти бакалавра, магістра для здобуття ступеня магістра проводиться в строки наведені в таблиці 4.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, яш зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти та на основі ступеня вищої освіти (відповідно до цих Правил),- не пізніше ніж 21 вересня.