Про роботу відділу кадрів

Робота відділу кадрів здійснюється згідно з положенням про відділ кадрів. У своїй практичній діяльності ВК керується діючим законодавством України про працю, про вищу освіту, рішеннями Уряду України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, положенням про Інститут, колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора інституту.

Основною метою роботи відділу кадрів є забезпечення інституту кваліфікованими працівниками, в т.ч. науково-педагогічними кадрами для організації освітньої, наукової, управлінської та фінансово-господарської діяльності.

Основними напрямами діяльності відділу кадрів є: організація прийняття на роботу осіб відповідно до рівня та профілю отриманої ними підготовки і ділових якостей, для забезпечення потреб інституту в працівниках необхідних професій, спеціальностей та кваліфікацій згідно з чинним законодавством; організація роботи щодо обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників інституту; організація робіт щодо атестації та підвищення професійного рівня керівників структурних підрозділів, спеціалістів, інших працівників інституту; здійснення заходів з дотримання працівниками трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку; ведення справ поточного діловодства, оперативного обліку, складання встановленої звітності з обліку особового складу та інші завдання з кадрів.