Кришан Олексій Федорович

Завідувач Сектору ліцензування та акредитації

Доцент Кафедри економічного проектування та маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта:

У 1999 році закінчив Кременчуцький Державний політехнічний інститут за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».

У 2001 році закінчив Дніпропетровську академію управління, бізнесу і права за спеціальністю «Фінанси».

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь Кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Досвід роботи у вищій школі з 2001 року.

Має досвід практичної роботи на посадах Головного економіста, Головного бухгалтера (2019-2022 рр.), Старшого Державного податкового інспектора (1995-2001 рр.),

Викладає Дисципліни:

  • Економіка праці та СТВ
  • Обгрунтування господарських рішень
  • Логістика
  • Розміщення продуктивних сил
  • Ціни і ціноутворення
  • Планування і контроль на підприємстві

Підвищення кваліфікації:

У 2017 році пройшов підвищення кваліфікації у Кременчуцькому Державному політехнічному університеті імені Михайла Остроградського за напрямом «Удосконалення організації та змісту навчання».

У 2017 році пройшов базовий курс підготовки та екзаменування за категоріями «Людський фактор» та «Авіаційне законодавство».

У 2019 році прийняв участь у Семінарі-практикумі «Управлінський облік. Показники ефективності. Бюджети»

У 2020 році успішно пройшов курс навчання за програмою «1С Управління торговим підприємством» (Онлайн-школа бухгалтерії FinLabs).

Має сертифікат на знання іноземної мови (англійська) рівень В2.

Посилання на сторінку Google Академія:

https://scholar.google.ru/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=TacSUHYAAAAJ

ORCID iD: 0000-0002-2967-0126

https://orcid.org/0000-0002-2967-0126