Сектор підвищення кваліфікації, кар’єри та виробничої практики

Здобувачі – ви цілеспрямовані, наполегливі, будуєте кар’єру, націлені на успіх у житті, Вам допоможе Сектор підвищення кваліфікації, кар’єри та виробничої практики

Сектор підвищення кваліфікації, кар’єри та виробничої практики – структурний підрозділ Придніпровський Інститут ВНЗ «Міжрегіональна Академія Управління Персоналом», який здійснює загальну організацію навчально-виробничої практики здобувачів в масштабі закладу освіти, координує зв’язок між структурами, причетними до організації практики, а також сприяє працевлаштуванню здобувачів освіти.
Головна мета Сектору сприяння практичній підготовці та працевлаштуванню здобувачів і випускників – надання допомоги студентам і випускникам інституту у плануванні професійної кар’єри та сприяння їх працевлаштуванню, а також адаптації їх до практичної діяльності.
Підтримання подальших зв’язків з випускниками Інституту, здійснення моніторингу їх кар’єри та соціальне партнерство з роботодавцями.
Важливе місце у підготовці випускника інституту до професійної діяльності є практика, невід’ємна складова процесу підготовки здобувачів.
Від якісної організації навчально-виробничої практики залежить професійне становлення майбутніх фахівців, тому діяльність Сектору спрямована на постійне вдосконалення її форм і методів.

Пріоритетом діяльності є інтереси здобувача.

Керівник Сектору підвищення кваліфікації, кар’єри та виробничої практики – Фігуровська Ірина Анатоліївна

Сектор підвищення кваліфікації, кар’єри та виробничої практики, у своїй роботі керується:

 1. Законом України «Про вищу освіту».
  2.Законом України «Про зайнятість населення».
 2. Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».
 3. Положенням про Сектор підвищення кваліфікації, кар’єри та виробничої практики
 4. Положенням Інститут.

Напрямки діяльності:

 • Допомога студентам і випускникам у плануванні професійної кар’єри.
 • Сприяння працевлаштуванню студентів та випускників Інституту.
 • Консультування студентів з питань планування професійної кар’єри.
 • Організація та налагодження прямих зв’язків між студентами, випускниками Інституту та роботодавцями Кременчука, Кременчуцького регіону, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів.
 • Допомога роботодавцям у підборі персоналу з числа студентів та випускників Інституту.
 • Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед студентів щодо організації практики і якісного її проходження.
 • Надання інформації студентам щодо можливостей тимчасового працевлаштування під час навчання, у літні та зимові періоди.
 • Допомога у складанні резюме та проходження співбесіди.
 • Організація зустрічів роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (дні кар’єри, круглі столи, семінари-практикуми, ярмарки вакансій).
 • Налагоджує тісну співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування
 • Створення банку вакансій.
 • Здійснення моніторингу працевлаштування випускників.
 • Бази практики:
  Управління по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;
  Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського району Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області м. Кременчук, проспект Свободи, 130;
  Департамент «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Кременчуцької міської ради кременчуцького району Полтавської області;
  ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»;
  Фермерське господарство “
 • Контактна інформація:
  Адреса: 36000, Полтавська область,
  м. Кременчук, вул.
  2 поверх, кабінет 2211
  Тел. факс: 0683443719
  e-mail: irina220322@gmail,com

Організація роботи


Сектор підвищення кваліфікації, кар’єри та виробничої практики працює відповідно до п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями.

Основні настанови щодо проходження практики
1.1. До відбуття на практику студент зобов’язаний пройти інструктаж керівника практики, а також мати:

 • індивідуальні завдання для виконання в процесі практики;
 • направлення на практику (у разі вимоги бази практики);
 • Договір про проведення практики.
  1.2. Прибувши в організацію (установу, заклад чи підприємство), студент, повинен подати керівникові від бази практики свій щоденник, пройти інструктаж із техніки безпеки й пожежної профілактики, ознайомитися з робочим місцем, правилами та режимом експлуатації оргтехніки та іншого устаткування, а також уточнити план проходження практики.
  1.3. Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо дотримуватися правил внутрішнього розпорядку того закладу, організації, установи чи підприємства, де він проходить практику.
  1.4. Звіт про практику студент складає відповідно до календарного графіка проходження практики й додаткових вказівок керівників практики від Інституту та від бази практики.
  1.5. Вся практика студента (разом із творчим доробком) оцінюється кожним із керівників за стобальною системою. Оцінка керівника від закладу освіти є остаточною та враховується на рівні з іншими дисциплінами навчального плану.
  1.6. Студент, що не виконав вимог практики й дістав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, направляється повторно на практику під час канікул.
Сектор підвищення кваліфікації, кар’єри та виробничої практики забезпечує базами практики з врахуванням індивідуальних потреб здобувачів та здійснює документальний супровід. Практика відбувається згідно графіка навчального процесу .


У лютому 2021 року здобувачі вищої освіти пройшли виробничу практику на підприємствах та установах міста Кременчука та району.
Вони відчули себе частинкою колективу підприємств, установ та організацій в якості практикантів, помічників, консультантів тощо.
Дванадцять здобувачів отримали пропозиції від роботодавців щодо працевлаштування.

За консультаціями щодо практики звертатися за телефоном: 0683443719