Освітньо-професійна програма “Маркетинг” за спеціальністю 075 Маркетинг (бакалавр)

Рецензія на ОПП

Рецензія на ОПП

Рецензія на ОПП

Навчальний план (Спеціальність 075 Маркетинг, ОПП Маркетинг)

Стандарт вищої освіти за спеціальністю “Маркетин” галузі знань” Управління та адміністрування” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

НАКАЗ Міністерства освіти і науки України “”Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти” від 28.05.2021 р. №593

Проходження акредитаційної експертизи за ОПП “Маркетинг” спеціальності 075 Маркетинг.