Наш інститут пройшов акредитаційну експертизу та отримав Сертифікат про акредитацію Освітньо- професійної програми “Маркетинг” за спеціальністю 075 Маркетинг.