Нормативно-правова база

Довідкові матеріали

Випуск 1. Як мені писати без академічного плагіату?

Випуск 2. Плагіат = порушення авторських прав?

Випуск 3. Як вижити без самоплагіату?

Випуск 4. Скільки відсотків можна? (Як користуватися антиплагіатними програмами?)

Випуск 5. Студентський плагіат, частина 1. Хто винен?

Випуск 6. Студентський плагіат, частина 2. Що робити?

Випуск 7. Як підвищити якість оцінювання?

Випуск 8. Як підтримати чесність дистанційного навчання?

Випуск 9. Як поліпшити (не)дистанційне викладання?

Випуск 10. Як формулювати результати навчання?

Випуск 11. Як підготувати якісний силабус?

Випуск 12. Як посилити політику доброчесності закладу вищої освіти?

Випуск 13. Як протидіяти неправдивому авторству?

Випуск 14. Як запобігати аутсорсингу завдань?

Випуск 15. Як реагувати на порушення доброчесності?

Випуск 16. Якими бувають фальсифікації та фабрикації?

Випуск 17. Що сприяє недоброчесності?

Випуск 18. Як рецензувати дипломну роботу?

Випуск 19. Чому слід зважати на конфлікти інтересів?

Випуск 20. Які корупційні ризики можуть мати місце у закладі вищої освіти?

Випуск 21. Що нам слід змінити?

Випуск 22. Як відновити викладання?

Випуск 23. В якій формі провести семестровий екзамен?

Випуск 24. Як підготувати тестове завдання?

Випуск 25. Як уберегтися від лабетів фабрик наукових публікацій?

Випуск 26. Що в сфері академічної доброчесності пропонує робити Рада Європи?

Випуск 27. Як допомогти студентам й аспірантам досліджувати доброчесно?

Випуск 28. Анонімно чи відкрито? Як рецензувати наукові статті?

Випуск 29. Якої думки Рада Європи про етичні стандарти у педагогічній професії?

Запобігання та виявлення академічного плагіату

Рекомендується використовувати наступне програмне забезпечення для пошуку плагіату:

Рекомендовані он-лайн ресурси пошуку плагіату: