Каталог вибіркових компонентів

(Дисциплін за вільним вибором студента)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 231 «Соціальна робота» 

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» 

Спеціальність 075 «Маркетинг» 

Спеціальність 035 «Філологія»

Спеціальність 015 «Професійна освіта (Цифрові технології)» 

Спеціальність 081 «Право» 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 051 «Економіка»