Прилипко Вікторія Михайлівна

Прилипко Вікторія Михайлівна

Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук, доцент

Посада: Завідувач кафедри, Доцент кафедри загальної підготовки та права

Ідентифікатор ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6271-2148

Посилання на Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7txE7wgAAAAJ

Адреса електронної пошти: [email protected]

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/32912777


Корень Олександр Миколайович

Корень Олександр Миколайович

Кандидат технічних наук, Доцент кафедри загальної підготовки та права

Ідентифікатор ORCID:0000-0002-7106-7400

Посилання на Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=M209C-gAAAAJ

Адреса електронної пошти: [email protected]

Профіль «Наука України»: ID: ID: 0045093 Посилання: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0045093

Сфера наукових інтересів: Застосування сучасних інформаційних технологій для покращення менеджменту на підприємстві

Освіта:

Інформація про науковий ступень:

2012 р. Диплом кандидата технічних наук зі спеціальності 01.05.03. математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем ДК 006685 від 17.05.2012р.

2011 р. Захист кандидатської дисертації на тему: «Програмні засоби реалізації освітніх платформ на базі «Semantic Web» за спеціальністю 01.05.03. математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем, К 26.062.11., НАУ, м.Київ

Роки навчання:

Магістр, менеджмент, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», 2020р.

Магістр, Інформаційні управляючі системи та технології, НУ «Києво-Могилянська Академія», 2008р.

Загальний науково-педагогічний стаж: з 2009 року


Ляпунова Ніна Миколаївна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

загальна теорія права, кримінальне та цивільне право

Освіта:

У 1989 році  закінчила Харківський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство», Кваліфікація Юрист

У 2001 році  отримала диплом кандидата юридичних наук за спеціальністю «Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право»

У 2011 році отримала диплом Доцента кафедри кримінального та цивільного права


Курбанов Курбан Рамазановіч

доктор технічних наук, професор, доцент кафедри

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-3359-3581

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1wfYMLMAAAAJ

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Управління екологічними процесами та природними ресурсами

Освіта:

У 1965 році закінчив Северо-Осетинський державний педагогичний інститут за специальностю, «Хімія та біологія»

У 1993 році  захистив докторську дисертацію та отримав диплом доктора технічних наук

У 2004 році отримав диплом Професора кафедри екології


Будніков Всеволод Миколайович

кандидат технічних наук, доцент кафедри

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Інформаційні системи та технології у сферах економіки та управління підприємствами

Освіта:

У 1994 році закінчив Кременчуцьку Філію Харківського політехнічного інституту за спеціальністю Автомобіле-і тракторобудування та здобув кваліфікацію інженера-механіка.

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.03 “Електротехнічні комплекси та системи”.


Матета Олексій Анатолійович

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри

Ідентифікатор ORCID:   https://orcid.org/0000-0002-3087-9832

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1wfYMLMAAAAJ

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Національні інтереси як основа національної безпеки України

Освіта:

У 1999 році закінчив Харківський державний університет, спеціаліст з історії, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін. Тема: «Політична та етнокультурна маргінальність у трансформаційних процесах пострадянської України»

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію та отримав диплом кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 Політичні інститути та процеси

У 2011 році присвоєно вчене звання доцент кафедри соціально-політичних наук


Задорожна Ніна Олександрівна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Адреса електронної пошти: [email protected] 

Сфера наукових інтересів:

Проблеми соціально-економічного розвитку

Освіта:

У 1972 році отримала диплом спеціаліста з української  мови та літератури, Кваліфікація: вчитель української мови та літератури. Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна

Кандидата філологічних наук. 10.02.02 – «Мови народів СРСР (українська мова)», Тема дисертації: Словотвір збірних іменників в українській мові (історичний аналіз)

Доцент кафедри української мови


Середа Олена Олександрівна

Викладач кафедри, викладач-практик  

Адреса електронної пошти:  [email protected]

Сфера наукових інтересів:

фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва

Освіта:

У 2008 році закінчила Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління за спеціальністю Менеджмент, отримала ступінь бакалавра з менеджменту

У 2010 році закінчила Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління за спеціальністю Облік та аудит, спеціальність бухгалтер-аудитор

У 2023 році закінчила Класичний приватний університет, магістр з менеджменту, програма: Управління закладом освіти. Кваліфікація – керівник підрозділу у сфері освіти та виробничого навчання.


Самарець Наталія Анатоліївна

 Викладач кафедри, викладач-практик

Адреса електронної пошти:  [email protected] 

Сфера наукових інтересів:

базові інформаційні технології

Освіта:

У 2015 році закінчила Кременчуцький національний університет ім.М.Остроградського за спеціальністю  Інформатика, кваліфікація Фахівець з інформаційних технологій, викладач-стажист

У 2017 році закінчила Кременчуцький національний університет ім.М.Остроградського та отримала диплом магістра за спеціальністю  Інформатика, кваліфікація “Науковий співробітник (програмування), викладач ВНЗ


Корягін Костянтин Ігорович

Викладач кафедри, викладач-практик

Адреса електронної пошти:  [email protected]  

 Сфера наукових інтересів:

засоби та технології розробки інформаційних систем управління

 Освіта:

У 2019 році закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Телекомунікація та радіоелектроніка», здобув кваліфікацію магістр


Морозов Дмитро Сергійович

викладач кафедри, викладач-практик

Адреса електронної пошти:  [email protected]    

 Сфера наукових інтересів:

операційні системи та комп’ютерні мережі

 Освіта:

У 2018 році закінчив Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського за спеціальністю «Компютерна інженерія», отримав ступінь магістра з комп’ютерної інженерії


Федорунько Дмитро Олександрович

Викладач кафедри, викладач-практик

Адреса електронної пошти:  [email protected]