Науковий керівник гуртка –  практичний психолог, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальної роботи та мовної підготовки СТЕГНІЙ Павло Анатолійович

Мета студентського наукового гуртка:

залучення студентів до проведення науково-дослідної діяльності, участі у наукових та соціальних проектах, науково-практичних заходах та конкурсах, створення умов для творчого зростання у процесі навчання і оволодіння фахом для майбутньої професійної діяльності та кар’єрного росту.

Завдання студентського наукового гуртка:

  • поглиблення знань з дисциплін, які вивчаються, за обраним фахом;
  • розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, набуття навиків дослідницької роботи та розширення кругозору та ерудиції;
  • участь членів гуртка та інших студентів у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах  та конкурсах;
  • організація та проведення зустрічей та майстер-класів з провідними науковцями та викладачами вищих навчальних закладів, представниками органів державної влади та бізнесу,  експертами та фахівцями;
  • проведення спільних наукових досліджень за участю викладачів, студентів та представників інших структур;
  • розроблення студентських проектів та підтримка їх реалізації.