Сектор профорієнтаційної діяльності та формування іміджу

Керівник сектору – Корень Олександр Миколайович, кандидат технічних наук.

Сектор профорієнтаційної діяльності та формування іміджу є структурним підрозділом Придніпровського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», який безпосередньо підпорядковується Директору інституту і забезпечує всі рівні інформації якості освіти, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах, змін попиту на окремі напрями підготовки й освітніх програм, посилення профорієнтаційної роботи з абітурієнтами та студентами.

Головними стратегічними цілями сектору є стимулювання у молоді інтересу до різних професій та галузей науки та викликання у потенційних абітурієнтів зацікавленості навчанням у нашому навчальному закладі.

До складу сектору входить Полтавський консультаційний центр, основним завданням якого є інформаційна підтримка молоді, потенційних абітурієнтів та студентів міста Полтава та полтавського регіону відносно навчальних послуг, що надаються нашим Інститутом, спеціальностей, освітніх програм за якими проводиться навчання у нашому інституті.

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сектор бухгалтерського та кадрового обліку

Очолює сектор Головний бухгалтер Ярина Ольга Анатоліївна.

Адреса електронної пошти: [email protected]

Адміністративно-господарський відділ

Очолює відділ Заступник директора із загальних питань Бондар Володимир Петрович

Відділ відповідає за господарське забезпечення навчального процесу, за утримання у відповідному санітарному та гігієнічному стані навчальних, службових та побутових приміщень. Організовує медичне обслуговування, побут та відпочинок співробітників та студентів в навчальних корпусах, гуртожитку та прилеглої до них території. Організовує заходи з благоустрою, озелененню та прибиранню території.

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сектор забезпечення якості освіти

Очолює сектор Кришан Олексій Федорович, кандидат економічних наук.

Основними завданнями сектору є: Забезпечення функціонування системи якості освітньої діяльності, якості освіти; Забезпечення проведення процедур акредитації та ліцнензування; Інформаційне забезпечення участі інституту як складової Академії в національних та міжнародних рейтингах; Визначення та реалізація політик, принципів та процедур системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти шляхом розробки, оновлення, оприлюднення нормативних документів; Забезпечення організації започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою.

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сектор підвищення кваліфікації, кар’єри та виробничої практики

Основним завданням сектору є сприяння працевлаштуванню випускників, адаптація до практичної діяльності, формування активної життєвої позиції та адекватної самооцінки, допомога в оволодінні навичками пошуку роботи.

Сектор з обслуговування здобувачів вищої освіти

Основними завданнями сектору є документальне забезпечення навчального процесу, здійснення методичної та організаційної роботи із студентами, облік і звітність результатів навчального процесу та іншої діяльності інституту, контроль за виконанням навчальних планів та освітнього процесу. До складу сектору входить Центр по роботі з маломобільними групами населення, завданням якого є забезпечення сприятливих умов навчання студентів з обмеженими можливостями.