Про кафедру:

Професорсько-викладацький склад кафедри представлений викладачами зі значним теоретичним та практичним досвідом, які володіють методологією і теорією економічних відносин, а, також, методикою практичного застосування матеріалу, що викладається відповідно до навчального плану за кожним з представлених напрямів.

Майбутні фахівці зі спеціальності «Економіка» вивчають дисципліни економічного та менеджерського профілю, що дозволяє їм працювати в будь-якій компанії незалежно від сфери її діяльності (економічний, планово-економічний, виробничий, технічний, проектний відділи; служба маркетингу, головного енергетика, головного механіка та інші структурні підрозділи).

Випускники зі спеціальності «Маркетинг» здатні вирішувати весь комплекс маркетингових завдань, які стоять перед підприємствами та організаціями, і можуть займати посади спеціаліста з маркетингових досліджень, спеціаліста з логістики і товарно-цінової політики, спеціаліста з аналізу та планування маркетингової діяльності, спеціаліста з реклами та PR, бренд-менеджера тощо.

В процесі підготовки майбутніх фахівців значна увага приділяється формуванню навичок самостійної роботи з інформаційними джерелами. З кожним роком обсяг інформації в мережі інтернет підвищується у рази, тому перед кожним з нас виникає проблема більш ретельного вибору інформації з точки зору її відповідності поставленим цілям та ефективного застосування у подальшій роботі. Набуття відповідних навичок потребує від здобувачів більш глибокого осмислення поставлених завдань, сприяє формуванню власної точки зору щодо вирішення проблеми, дозволяє опанувати елементи критичного підходу до оцінки вхідних інформаційних потоків.

Кінцевою метою, яку ставить професорсько-викладацький склад кафедри економічного проектування та маркетингу, є не тільки підготовка кваліфікованих фахівців відповідних напрямів, які здатні вирішувати економічні та маркетингові задачі, що стоять перед державними організаціями та підприємницькими структурами. Колектив кафедри створює всі необхідні умови для розкриття та визнання природних талантів наших здобувачів. В атмосфері взаємної поваги, творчої свободи та неупередженості ми сприяємо їх перетворенню на неординарних та яскравих особистостей, які завжди знайдуть свій шлях у житті та займуть достойне місце у суспільстві майбутнього.

Кафедра економічного проектування та маркетингу здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Економіка», «Маркетинг» у відповідності із ліцензією та сертифікатами про акредитацію.

 Гноєвий Валентин Григорович

Очолює кафедру Валентин Григорович Гноєвий

Кандидат економічних наук, Доцент кафедри економічного проектування та маркетингу

Ідентифікатор ORCID: 0000-0003-1669-9680

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=8Fi0ZFQAAAAJ

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів: Управління маркетинговою діяльністю підприємства, управління економічною діяльністю підприємства, фінансові аспекти макроекономічного розвитку.

Освіта:

Інформація про вчене звання:

2007 р. Присвоєння вченого звання доцента кафедри обліку і аудиту 12ДЦ № 016365 від 22 лютого 2007 р.

Інформація про науковий ступень:

2003 р. Отримання диплому кандидата наук зі спеціальності фінанси, грошовий обіг і кредит ДК № 021380 від 10.12.2003 р.

2002 р. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю фінанси, грошовий обіг і кредит, Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук, Київ, Україна

Вища освіта:

1988-1993 Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – електронні прилади та пристрої, інженер електронної техніки, Харків, Україна

2000-2002 Кременчуцький державний політехнічний університет, спеціальність – менеджмент організацій, менеджер-економіст, Кременчук, Україна

Загальний науково-педагогічний стаж: з 1993 року


Татарінов Вадим Вадимович

Татарінов Вадим Вадимович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічного проектування та маркетингу

Ідентифікатор ORCID: 0000-0001-7373-1267

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=M6UXnjsAAAAJ&hl=ru

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів: Кластерний розвиток національного господарства, сучасні тенденції нейромаркетингу, розвиток малого та середнього бізнесу.

Освіта:

Інформація про науковий ступень: 2012 р. Отримання диплому кандидата наук зі спеціальності економіка та управління підприємствами ДК № 07797 від 26.09.2012р.

2012 р. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами діяльності), Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Дніпропетровськ, Україна, 2012р.

1990-1995р. Вища освіта: В’ятский державний технічний університет – Електричні станції, інженер-електрик, Кіров, Росія,

Дніпропетровська академія управляння, бізнесу та права – фінанси, економіст-фінансист, Дніпропетровськ, Україна

Загальний науково-педагогічний стаж: з 2002 року


Кришан Олексій Федорович

Кришан Олексій Федорович

Кандидат економічних наук, Доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта:

У 1999 році закінчив Кременчуцький Державний політехнічний інститут за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».

У 2001 році закінчив Дніпропетровську академію управління, бізнесу і права за спеціальністю «Фінанси».

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь Кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Досвід роботи у вищій школі з 2001 року.

Має досвід практичної роботи на посадах Головного економіста, Головного бухгалтера (2019-2022 рр.), Старшого Державного податкового інспектора (1995-2001 рр.),

Викладає Дисципліни:

  • Економіка праці та СТВ
  • Обгрунтування господарських рішень
  • Логістика
  • Розміщення продуктивних сил
  • Ціни і ціноутворення
  • Планування і контроль на підприємстві

Підвищення кваліфікації:

У 2017 році пройшов підвищення кваліфікації у Кременчуцькому Державному політехнічному університеті імені Михайла Остроградського за напрямом «Удосконалення організації та змісту навчання».

У 2017 році пройшов базовий курс підготовки та екзаменування за категоріями «Людський фактор» та «Авіаційне законодавство».

У 2019 році прийняв участь у Семінарі-практикумі «Управлінський облік. Показники ефективності. Бюджети»

У 2020 році успішно пройшов курс навчання за програмою «1С Управління торговим підприємством» (Онлайн-школа бухгалтерії FinLabs).

Має сертифікат на знання іноземної мови (англійська) рівень В2.

Посилання на сторінку Google Академія:

https://scholar.google.ru/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=TacSUHYAAAAJ

ORCID iD: 0000-0002-2967-0126

https://orcid.org/0000-0002-2967-0126

Адреса електронної пошти: [email protected]


Малашенко Юлія Анатоліївна

Малашенко Юлія Анатоліївна

Кандидат економічних наук, Доцент, Доцент кафедри

Ідентифікатор ORCID: 0000-0001-5748-8906

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=jNGrpKQAAAAJ

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів: Управління капіталом страхових компаній та особливості функціонування цифровізації в Україні

Освіта:

2000-2005, Вища освіта: Кіровоградський національний
технічний університет, спеціальність – облік і аудит, магістр з обліку і
аудиту, Кіровоград, Україна

Інформація про науковий ступень: 2016 р, Отримання диплому кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності) ДК №033912 від 26.02.2016
р.

 2016 рік Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.04 –
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності), Національний університет водного господарства та
природокористування, Рівне, Україна


Арістаров Євген Миколайович

Арістаров Євген Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент, Доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: Економічні основи діяльності підприємства

Освіта:

У 1969 році закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Двигуни літальних апаратів», Інженер-механік

У 1987 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У 2004 році закінчив Дніпропетровський університет економіки та права за спеціальністю «Економіка підприємств», Спеціаліст з економіки підприємства

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства

ORCID iD: 0009-0008-7052-2556

https://orcid.org/0009-0008-7052-2556

Адреса електронної пошти: [email protected]


Квятковська Любов Абрамівна

Квятковська Любов Абрамівна

Кандидат економічних наук, Доцент, Доцент кафедри

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-9469-5143

Посилання на Google Scholar:

https://scholar.google.ru/citations?user=zh3jt6UAAAAJ&hl=ru

Адреса електронної пошти: [email protected]

Профіль «Наука України»: ID: 0041589 Посилання:  http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0041589

Сфера наукових інтересів: Проблеми сталого розвитку  економічних систем різного рівня в умовах економічної нестабільності

Освіта:

Інформація про вчене звання:

2012 р.- присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки 12ДЦ №032179 від26.09.2012 р.

Інформація про науковий ступень:

2011 р. Отримання диплому кандидата наук зі спеціальності Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ДК № 067968 від 31.05.2011 р.

2011 р. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Харків, Україна1975-1981 р.Вища освіта: Кременчуцький політехнічний інститут, Харківський інженерно-економічний інститут, спеціальність – Економіка та організація машинобудівної промисловості, інженер-економіст, Харків, Україна

Загальний науково-педагогічний стаж: з 1999 року


Татарінов Вадим Сергійович

к.т.н., доцент, доцент кафедри економічного проектування та маркетингу, Придніпровський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
ORCID ID: 0000-0002-9062-0822

http://orcid.org/0000-0002-9062-0822

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ijZfD2YAAAAJ

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Економічні основи діяльності підприємства

Освіта:

У 1963 році закінчив Томский политехнический інститут за спеціальністю «Технология и оборудование сварочного производства», кваліфікація – інженер-механик

У 1987 році захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки та економічної теорії.


Щербина Іван Миколайович

Щербина Іван Миколайович

кандидат технічних наук, доцент кафедри

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Методи та технології ефективного маркетингу

Освіта:

У 1969 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», кваліфікація: інженер-механік

У 1987 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Технологія напівпровідників та матеріалів електронної техніки»

У 2005 році закінчив Інститут економіки та нових технологій, кваліфікація: менеджер-економіст


Чалапко Лідія Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Економічні основи діяльності підприємства

Освіта:

У 1993 році закінчила Одеський державний університет ім. Мечникова за спеціальністю «Українська мова та література». Філолог, викладач української мови та літератури

У 2000 році закінчила Дніпропетровську академія управління, бізнесу та права за спеціальністю «Банківська справа», економіст з банківської справи

У 2009 році отримання диплому кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Тема: «Механізм управління фінансово-господарськими результатами діяльності машинобудівних підприємств»


Кобильська Олена Борисівна 

Кобильська Олена Борисівна 

доктор технічних наук, професор, доцент кафедри

Ідентифікатор ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4210-1534

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ijZfD2YAAAAJ

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Комп’ютерна математика

Освіта:

У 2005 році отримала диплом магістра за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Математика”, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Олена Кобильська є авторкою близько 100 публікацій з математичного моделювання та чисельних методів, у 2014 році стала лауреатом гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.

Лауреат премії премії Верховної Ради України за

роботу “Математичне та комп`ютерне моделювання теплових процесів у складних системах металургії та електромеханіки”.

у 2023 році стала лауреатом Премії верховної ради

У 2012 році отримала диплом кандидата наук за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи». Тема: «Нелокальні та крайові задачі для рівняння теплопровідності у металургії».

У 2013 році отримала атестат доцента кафедри інформатики і вищої математики

У 2021 році отримала диплом доктора технічних наук зі спеціальності «Математичне моделювання та обчислювальні методи». Тема: «Математичне та комп’ютерне моделювання теплових процесів у складних системах з рухомими та нерухомими осесиметричними елементами»

З 2023 року Професор кафедри інформатики і вищої математики.


Яременко Володимир Анатолійович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

ORCID ID: 0009-0007-4331-9547

https://orcid.org/0009-0007-4331-9547

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Економічні основи діяльності підприємства

Освіта:

У 1994 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Зоологія». Кваліфікація: Біолог-Зоолог-Еколог.

У 2002 році закінчив Дніпропетровський університет економіки та права за спеціальністю «Маркетинг». Кваліфікація: Економіст-маркетолог.

У 2010 році отримав диплом кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

У 2012 році присвоєно вчене звання доцент кафедри економіки підприємства

У 2020 році отримав диплом магістра за спеціальністю Менеджмент, ОП “правління навчальним закладом», Класичний приватний університет. Кваліфікація: “Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)”.


Долина Марина Володимирівна

викладач кафедри, викладач-практик

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Економічні основи діяльності підприємства

Освіта:

У 2020 році отримала ступінь вищої освіти Магістр, Університет імені Альфреда Нобеля зі спеціальності “Маркетинг”


Курдидик Василь Йосипович

викладач кафедри, викладач-практик  

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Економічні основи діяльності підприємства

Освіта:

У 2023 році отримав диплом зі спеціальності “Економіка”, кваліфікація – ступінь вищої освіти Магістр


Кучмій Олена Іванівна

викладач кафедри, викладач-практик  

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Лінгвістика, переклад, методика викладання іноземних мов

Освіта:

У 1997 році закінчила Кіровоградький державний педагогічний університет ім. В.Вінниченка зі спеціальності «Німецька та англійська мова», Кваліфікація – Вчитель німецької та англійської мов.

У 2006 році закінчила Дніпропетровський університет економіки та права зі спеціальності «Маркетинг», отримала диплом Спеціаліст з маркетингу.


Неджеря Тетяна Георгіївна

викладач кафедри, викладач-практик

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Економічні основи діяльності підприємства

Освіта:

У 2023 році отримала диплом зі спеціальності “Менеджмент”, освітня програма – Адміністративний менеджмент, кваліфікація – Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності


Омельченко Олена Олександрівна

викладач кафедри, викладач-практик  

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Економічні основи діяльності підприємства

Освіта:

У 2020 році отримала диплом зі спеціальності “Маркетинг”, кваліфікація – ступінь вищої освіти Магістр


Пінкіна Ірина Василівна

викладач кафедри, викладач-практик

Адреса електронної пошти: [email protected] 

Сфера наукових інтересів:

Економічні основи діяльності підприємства

Освіта:

У 2022 році отримала диплом зі спеціальності “Менеджмент”, освітня програма – Управління інноваційною діяльністю, кваліфікація – ступінь вищої освіти Магістр


Тимошенко Світлана Анатоліївна

викладач кафедри, викладач-практик  

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Економічні основи діяльності підприємства

Освіта:

У 2020 році отримала диплом зі спеціальності “Маркетинг”, кваліфікація – ступінь вищої освіти Магістр


Біленко Юрій Миколайович

викладач кафедри, викладач-практик  

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Економічні основи діяльності підприємства

Освіта:

У 2019 році отримав диплом магістра зі спеціальністі “Економіка: Економіка підприємства”, кваліфікація – ступінь вищої освіти МАГІСТР