Татарінов Вадим Вадимович – директор інституту, кандидат економічних наук, доцент.

Директор інституту реалізує втілення у життя постанов уряду, виконання наказів, розпоряджень, інструкцій Міністерства освіти і науки України. 

Керує освітньою, науковою, господарською і фінансовою діяльністю навчального закладу відповідно до Статуту навчального закладу і законодавства України. 

Визначає стратегію, цілі і задачі розвитку навчального закладу, приймає рішення про програмне планування його роботи.

Відповідає за успішну діяльність інституту в цілому по вихованню і навчанню студентів, зміцненню їхнього здоров’я і фізичного розвитку.

Здійснює своєчасне і якісне перспективне і поточне планування роботи інституту, контролює виконання планових заходів;

Впроваджує досягнення педагогічної науки і передового педагогічного досвіду в діяльність інституту, організовує творчу роботу професорсько-викладацького складу;

Створює сприятливі умови для навчально-виховної роботи, застосування технічних засобів навчання, забезпечення техніки безпеки, додержання в інституті санітарно-гігієнічного режиму;

Здійсненює зв’язки інституту з органами освіти, місцевого самоврядування та громадськими організаціями.

Заволока Юлія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, адміністрування та мовної підготовки.

Сфера наукових інтересів – проблеми фінансового забезпечення інвестиційного розвитку економіки країни.

Головна мета діяльності заступника директора із забезпечення якості вищої освіти  – організація, управління та контроль за освітнім процесом в інституті.

Бондар Володимир Петрович
 Заступник директора із загальних питань

Контакти:

Телефон: 75-80-01

Адреса: 39623, Україна, м. Кременчук, проспеки Свободи, 79