В інституті працює бібліотека та читальний зал. Бібліотечний фонд інституту є одним з найбільших серед навчальних закладів міста та включає у себе більше тринадцяти тисяч примірників книг та періодичних видань різної направленості. Послугами бібліотеки вільно користуються студенти та співробітники інституту. Бібліотечний фонд постійно оновлюється.

Комплектування бібліотечних фондів Інституту ведеться за всіма напрямами підготовки фахівців, вони містять актуальну літературу із суспільно-політичних, соціально-економічних, філологічних, гуманітарних, інформаційних питань тощо.

Бібліотечні фонди Інституту комплектуються з урахуванням діючих та перспективних напрямів підготовки фахівців за спеціальностями «Економіка», «Політологія», «Соціальна робота», «Правознавство» та інше. У фондах бібліотеки є великий вибір довідкової літератури, зокрема енциклопедії та статистичні збірники.