Опитуванна відносно перегляду та доопрацювання освітніх програм

Опитування здобувачів вищої освіти (студентів) щодо якості освітніх програм

Анкетування та опитування роботодавців

Інші опитування та анкетування

Результати анкетувань/опитувань/моніторингів тощо:

Результати анкетування здобувачів першого курсу денної форми навчання (2022-2023 н.р.)

Результати моніторингу обізнаності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників про академічну доброчесність у 2022/2023