Освітні програми та перелік освітніх компонентів

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 231 “Соціальна робота” за першим (бакалаврським) рівнем освіти

Спеціальність 051 “Економіка” за першим (бакалаврським) рівнем освіти

Спеціальність 075 “Маркетинг” за першим (бакалаврським) рівнем освіти

Спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за першим (бакалаврським) рівнем освіти

Спеціальність 035 “Філологія” за першим (бакалаврським) рівнем освіти

Спеціальність 015 “Професійна освіта “Цифрові технології”

Спеціальність 081 “Право”

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 051 “Економіка”