Стратегiя розвитку ПрАТ ВНЗ МАУП на 2019-2029 рр

Стратегія Інтернаціоналізації ПрАТ ВНЗ МАУП на 2021-2026-рр

Положення про Інститут

Положення про запобігання та виявлення плагіату у ПрАТ “ВНЗ “МАУП”

Кодекс академічної доброчесності МАУП

Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ПрАТ “ВНЗ “МАУП”

Положення про РКР

Положення про раду роботодавцiв МАУП

Положення про перевірку академічних текстів

Стратегія розвитку Придніпровського інституту ПрАТ “ВНЗ ” Міжрегіональна Академія управління персоналом” на 2022-2029 рр.

Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в ПрАТ “ВНЗ “МАУП”

Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти

Положення про організацію самостійної роботи студентів

Положення про організацію освітнього процесу МАУП 2021

Положення про Вчену раду Придніпровського інституту МАУП

Положення про Методичну раду Придніпровського інституту МАУП

Програма забезпечення якості вищої освіти в ПрАТ “ВНЗ “МАУП”

Положення про раду роботодавців

Положення про систему рейтингового оцінювання професійної діяльності НПП

Положення щодо протидії булінгу

Положення Про студентські гуртки

Структура внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти ПрАТ “ВНЗ “МАУП”

Структура внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти Придніпровського інституту ПрАТ “ВНЗ “МАУП”

Положення про електронні документи

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Наказ про затвердження правил внутрішнього розпорядку

Положення про студентське самоврядування

Концепція з виховної роботи