Про кафедру соціальної роботи та мовної підготовки

Підготовка студентів на кафедрі соціальної роботи та мовної підготовки орієнтована на професійний та особистісний розвиток фахівців, які повинні володіти значним обсягом знань, умінь та навичок у поєднанні з відповідними особистісними якостями і здатністю до творчого, нестандартного вирішення проблем; проводити науково-дослідну діяльність.

Освітній процес побудований на принципах студентоцентрованого особистісно-орієнтованого навчання, на засадах компетентнісного, системного, інтегративного підходів і спрямований на формування вмінь і практичних навичок при поглибленні спеціальних та фахових компетентностей, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

 

 

Олексієнко Лариса Анатоліївна

Очолює кафедру Олексієнко Лариса Анатоліївна

Завідувач кафедри, Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та мовної підготовки

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-3509-388X

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=r3Ei80AAAAAJ&hl=ru

Адреса електронної пошти: [email protected]

Профіль «Наука України»: ID: 1473773 Посилання: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1473773

Сфера наукових інтересів: Професійна підготовка перекладачів, методика викладання іноземної мови, соціологія освіти

Освіта:

Інформація про науковий ступень:

2019 р. Отримання диплому кандидата наук зі спеціальності Теорія і методика професійної освіти ДК № 054440 від 15.10.2019 р.

 2019 р. захист кандидатської дисертації за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, Україна

1998 – 2002 рр. Вища освіта: Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, спеціальність – педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька), вчитель німецької мови та зарубіжної літератури, Полтава, Україна

Загальний науково-педагогічний стаж: з 2002 року


Сокуренко Петро Іванович

Сокуренко Петро Іванович

Кандидат економічних наук, професор кафедри кафедри соціальної роботи та мовної підготовки

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів: Проблеми розвитку економіки країни в умовах глобалізації, міжнародні-економічні відносини,педагогіка вищої освіти

Освіта:

Інформація про вчене звання:

2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри мереджменту 12ДЦ № 021832 від 23 гудня 2008 р.

Інформація про науковий ступень: 2007 р. Отримано диплом кандидата наук зі спеціальності «Економіка, організація і управління підприємствами», ДК № 040718 від 10.05.2007 р.

 2007 р. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка, організація і управління підприємствами»,

Гуманітарний університет «Запорізького інституту державного та муніципального права», Запоріжжя, Україна

Вища освіта:

1994 р., Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність – інженер-механік, кваліфікація-.«Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», Кіровоград, Україна

2004., Дніпропетровський університет економіки та права, спеціальність- спеціаліст з економіки, кваліфікація-. економіка підприємства Дніпропетровськ, Україна

2015р., Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність- ступінь магістра, кваліфікація- магістр з педагогіки вищої школи,викладач університетів та вищих навчальних закладів, Дніпрпетровськ, Україна

Загальний науково-педагогічний стаж: з 1998 рокуСтегній Павло Анатолійович

Стегній Павло Анатолійович

Науковий ступінь: Кандидат історичних наук

Адреса електронної пошти: [email protected]

Вчене звання: Доцент

Посада: Доцент кафедри соціальної роботи та мовної підготовки

Сфера наукових інтересів: Історія України, практична психологія


Гуцул Лариса Іванівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Адреса електронної пошти: [email protected]


Кудіна Ала Леонідівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Адреса електронної пошти: [email protected]


Комар Людмила Веніамінівна

Комар Людмила Веніамінівна

Посада: Старший викладач кафедри соціальної роботи та мовної підготовки

Ідентифікатор ORCID: 0000-0003-1961-3221

Посилання на Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=xtdo0NIAAAAJ

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів: Проблеми фонетики, фонології та теорії мовних контактів

Освіта:

1993-1999 рр. Кіровоградський державний педагогічний університет, спеціальність – англійська та німецька мови, учитель англійської та німецької мов, Кіровоград, Україна

Загальний науково-педагогічний стаж: з 1999 рокуЛуканська Галина Анатоліївна

Луканська Галина Анатоліївна

Посада: Cтарший викладач кафедри соціальної роботи та мовної підготовки

Ідентифікатор ORCID: 0000-0001-8990-8573

Посилання на Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=h2OFCYwAAAAJ

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів: Лінгвістика, переклад, методика викладання іноземних мов та перекладу

Освіта:

Дніпропетровський університет економіки та права, спеціальність – переклад, перекладач з двох іноземних мов, референт, Дніпропетровськ, Україна

Загальний науково-педагогічний стаж: з 2005 рокуПоркіна Любов Антонівна

Поркіна Любов Антонівна

Посада: Cтарший викладач кафедри соціальної роботи та мовної підготовки

Адреса електронної пошти: [email protected]

Працює в Кременчуцькому інституті ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля” з 1 вересня 2001 року. Має відповідну базову освіту:

у 1982 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка, спеціальність за освітою романо-германські мови і література.

Впродовж багатьох років діяльності інституту – незмінний завідувач студентської бібліотеки, яка має кращий у місті фонд навчальної літератури економічного, соціально-гуманітарного спрямування, словників. Старший викладач кафедри соціальної роботи та мовної підготовки (за суміщенням).

Протягом певного часу працювала редактором газети “Студентські обрії”.

У 2013 році була головою редакційної колегії нарису “Впевнено крокуючи у майбутнє”. Видання, присвячене Кременчуцькому інституту ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”, розповідає про шлях,котрий пройшов за свої 15 років функціонування цей навчальний заклад.

У 2007 році стала інспектором з кадрів інституту, поєднуючи роботу на посаді з викладацькою діяльністю.

Коло інтересів: мовознавство, історія та культура України,педагогіка та народонавство.


Кучмій  Сергій Дмитрович

Cтарший викладач кафедри соціальної роботи та мовної підготовки

Адреса електронної пошти: [email protected]


Багно Яна Владиславівна

Викладач кафедри, викладач-практик

Адреса електронної пошти: [email protected] 


Високопояс Анастасія Василівна

Викладач кафедри, викладач-практик 

Адреса електронної пошти: [email protected]


Гордєєва Марія Вікторовна

Викладач кафедри, викладач-практик  

Адреса електронної пошти: [email protected]


Задорожна Наталія Валеріївна

Задорожна Наталія Валеріївна

Посада: Старший викладач кафедри соціальної роботи та мовної підготовки

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів: Питання соціальної роботи з різними групами населення, психологія


Мостовий Ігор Ігорович

Cтарший викладач кафедри соціальної роботи та мовної підготовки

Адреса електронної пошти: [email protected]


Пилипенко Людмила Віталіївна

Викладач кафедри, викладач-практик

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=e8wXn6oAAAAJ

https://orcid.org/0000-0001-7348-7030

Адреса електронної пошти: [email protected]


Стромець Андрій Сергійович

Викладач кафедри, викладач-практик

Адреса електронної пошти: [email protected]


Талат Ілона Олександрівна

Викладач кафедри, викладач-практик

Адреса електронної пошти: [email protected]  


Фідря Тетяна Володимирівна

Викладач кафедри, викладач-практик

Адреса електронної пошти: [email protected]   


Фоменко Олександр Михайлович

Викладач кафедри, викладач-практик  

Адреса електронної пошти: [email protected]