Методичне забезпечення навчальних дисциплін ОПП “Соціальна робота” за першим (бакалаврським) рівнем освіти

Методичне забезпечення навчальних дисциплін ОПП “Економіка” за першим (бакалаврським) рівнем освіти

Методичне забезпечення навчальних дисциплін ОПП “Фінанси, банківська справа і страхування” за першим (бакалаврським) рівнем освіти

Методичне забезпечення навчальних дисциплін ОПП “Маркетинг” за першим (бакалаврським) рівнем освіти

Методичне забезпечення навчальних дисциплін ОПП “Філологія” за першим (бакалаврським) рівнем освіти

Методичне забезпечення навчальних дисциплін ОПП “Професійна освіта (Цифрові технології)” за першим (бакалаврським) рівнем освіти

Методичне забезпечення навчальних дисциплін ОПП “Право” за першим (бакалаврським) рівнем освіти