Комп’ютерні класи

В інституті для організації навчального процесу введено в дію комп’ютерні класи, обладнані сучасними комп’ютерами, мультимедійними проекторами та необмеженим доступом до мережі Internet. Сучасне програмне забезпечення дозволяє повністю забезпечити вимоги до навчального процесу.

Класи використовуються не тільки під час навчального процесу. Студенти мають можливість у вільний від аудиторних занять час користуватися комп’ютерами для виконання завдань викладачів, вільного доступу до мережі Internet.

Бібліотека інституту та читальний зал

В інституті працює бібліотека та читальний зал. Бібліотечний фонд інституту є одним з найбільших серед навчальних закладів міста та включає у себе більше тринадцяти тисяч примірників книг та періодичних видань різної направленості. Послугами бібліотеки вільно користуються студенти та співробітники інституту. Бібліотечний фонд постійно оновлюється.

Комплектування бібліотечних фондів Інституту ведеться за всіма напрямами підготовки фахівців, вони містять актуальну літературу із суспільно-політичних, соціально-економічних, філологічних, гуманітарних, інформаційних питань тощо.

Бібліотечні фонди Інституту комплектуються з урахуванням діючих та перспективних напрямів підготовки фахівців за спеціальностями «Економіка», «Політологія», «Соціальна робота», «Правознавство» та інше. У фондах бібліотеки є великий вибір довідкової літератури, зокрема енциклопедії та статистичні збірники.

Територія інституту

IMG_7185
IMG_7186
IMG_7187
IMG_7188
IMG_7189
IMG_7190
IMG_7191
IMG_7192
IMG_7193
IMG_7194
IMG_7198
IMG_7200
Рисунок1
Рисунок2
Рисунок3
Рисунок4
Рисунок5
Рисунок6
Рисунок7
Рисунок8
Рисунок9
Рисунок10
Рисунок11
Рисунок12
Рисунок13
Рисунок14
Рисунок15
Рисунок16
Рисунок17
previous arrow
next arrow