Освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа та страхування” за Спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування (2022 р.)

Рецензія на ОПП

Рецензія на ОПП

Рецензія на ОПП

Навчальний план ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”

Стандарт вищої освіти за спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування” галузі знань “Управління і адміністрування” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

НАКАЗ Міністерства освіти і науки України “”Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти” від 28.05.2021 р. №593

Освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” за Спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (2023 р.)

Освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа та страхування” за Спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (2023 р.)