Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складений рейтинг приватних закладів вищої освіти за кількістю осіб, зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

У рейтингу враховано всіх осіб, зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

У рейтингу використані дані 2022 року, отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП «Інфоресурс».

До рейтингу включені лише приватні заклади вищої освіти України.

До цього списку потрапили Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, Придніпровський інтитут Міжрегіональної Академії Управління Персоналом та інші філіали.

Повний перелік закладів за посиланням: https://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/59049/