Стандарт ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги» установлює вимоги до системи управління якістю, якщо організація

 • повинна показати свою здатність постійно надавати продукцію та послуги, які задовольняють вимоги замовника та застосовні законодавчі й регламентувальні вимоги;
 • зорієнтована на підвищення задоволеності замовника завдяки результативному застосовуванню системи, зокрема процесів поліпшування системи та забезпечування відповідності вимогам замовника та застосовним законодавчим і регламентувальним вимогам.

Запровадження системи управління якістю — стратегічне рішення організації, яке може допомогти поліпшити її загальну дієвість та забезпечити міцну основу для ініціатив щодо сталого розвитку.

Потенційні вигоди для організації від запровадження системи управління якістю на основі цього стандарту такі:

 • здатність постійно постачати продукцію та послуги, які задовольняють вимоги замовників, а також застосовні законодавчі та регламентувальні вимоги;
 • створення можливостей для підвищення задоволеності замовників;
 • урахування ризиків і можливостей, пов’язаних із середовищем і цілями організації;
 • здатність демонструвати відповідність установленим вимогам до системи управління якістю.

Система управління якістю:

 • охоплює дії, за допомогою яких організація ідентифікує свої цілі та визначає процеси й ресурси, потрібні для досягнення бажаних результатів.
 • керує взаємодійними процесами та ресурсами, потрібними, щоб створити цінності та здобути результати для відповідних зацікавлених сторін.
 • дає змогу найвищому керівництву оптимізувати використання ресурсів, ураховуючи короткострокові та довгострокові наслідки його рішень.
 • забезпечує засоби ідентифікування дій щодо вирішування передбачених і непередбачених наслідків у постачанні продукції та наданні послуг.

Принципи управління якістю такі:

 • орієнтація на замовника;
 • лідерство;
 • задіяність персоналу;
 • процесний підхід;
 • поліпшення;
 • прийняття рішень на підставі фактичних даних;
 • керування взаємовідносинами.