Нормативні і допоміжні документи

  1. ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
  2. ПОРЯДОК оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньої програми
  3. Рекомендації щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми
  4. Глосарій

Форми документів

  1. Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми

Корисні матеріали

  1. Розпорядження “Про затвердження переліку іноземних акредитаційних агентств та агентств із забезпечення якості вищої освіти, які видають сертифікати про акредитацію освітніх програм, що визнаються в Україні”
  2. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)
  3. Силабус проти РТП
  4. Як створити силабус: 3 корисні ресурси
  5. Що таке Силлабус і для чого він

Більше інформації на ресурсі: https://naqa.gov.ua/акредитація/