Вітаємо на сторінці Студентського деканату!

Студентський деканат це команда фахівців, діяльність яких пов’язана з оперативним вирішенням основних питань організації навчальної діяльності в інституті. Головною метою є налагодження ефективної взаємодії між нашими студентами, кафедрами та структурними підрозділами Інституту. Ми забезпечуємо інформаційну підтримку та вирішення логістичних питань на рівні «Студент – Кафедра», «Студент – Інститут».

Студентський деканат у своїй діяльності підпорядковується Заступнику директора із забезпечення якості вищої освіти і директору Інституту.

«Студент – Студентський деканат – Кафедри»

Співробітники деканату координують взаємодію і забезпечують ефективність проведення навчального процесу ЗВО у повній відповідності прийнятим в Україні стандартам, а також загальноєвропейським стандартам та вимогам Болонської декларації.