В Придніпровському інституті МАУП відбулося розширене засідання вченої ради за участі директора, заступників, керівників структурних підрозділів, представників студентства та роботодавців.

Як зазначив голова вченої ради, директор інституту к.е.н., доцент Татарінов В.В., вищий навчальний заклад без наукових досягнень не має права на існування. Тому першочерговим питанням порядку денного стало обговорення і схвалення звіту про науково-дослідну роботу Придніпровського інституту МАУП. За результатами звітування зазначено, що в цьому році зроблено вагомі внески в наукову діяльність закладу: участь викладачів і студентів у науково-практичних конференціях в різних регіонах України і за кордоном, наукові публікації у фахових виданнях та Scopus, організація та проведення різноманітних семінарів, круглих столів за економічними, соціальними, філологічними, інформаційно-технологічними напрямами дослідження, отримання патентів на наукові публікації, укладання договорів та плідне наукове співробітництво з вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами, підготовка та видання посібників. Тому одним із наступних актуальних питань вченої ради стало обговорення і рекомендація до друку навчального посібника, підготовленого науковим колом викладачів Придніпровського інституту к.е.н., доц. Татаріновим В.В., к.т.н., доц. Татаріновим В.С., к.е.н., доц. Гноєвим В.Г. та к.е.н., доц. Єфременко А.Г. «Економіка, підприємництво, мале виробниче підприємництво: умови існування, сфери розповсюдження, проблеми та перспективи розвитку», який буде корисним як здобувачам і викладачам, що займаються у сфері економічної освіти, а також усім особам, що зацікавлені у розвитку малого виробничого бізнесу та економіки України в цілому.

Не менш важливе питання стосувалось підведення підсумків та подальших напрямів організації студентського самоврядування. Здобувачі вищої освіти Придніпровського інституту МАУП взяли активну участь у заходах як навчального закладу, так і за його межами, а саме: наукових конференціях та семінарах, культурно-спортивних, волонтерських та благодійних івентах, цікавих екскурсіях тощо. Також члени вченої ради інституту розглянули і погодили кандидатури здобувачів щодо призначення стипендій Кременчуцької міської ради.

Наприкінці засідання голова вченої ради к.е.н., доцент Татарінов В.В. подякував присутнім за плідну роботу і побажав примноження отриманих здобутків і досягнень в наступному році!